رای به سایت :
368
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
جمعه 07 ارديبهشت 1397 -

دعای روز بیست ودوم مخصوص ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست ودوم مخصوص ماه مبارک رمضان

خدایا باز کن برویم در این ماه درهاى فضلت را و برکاتت را در آن بر من نازل فرما

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/03/27