رای به سایت :
295
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 26 مهر 1396 -

جلسه توجیهی اطلاعات
جلسه توجیهی اطلاعات

جلسه توجیهی اطلاعات حوزه 344-پانزده خرداد

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/25
جلسه با فرماندهان ومسئولین پایگاهها
جلسه با فرماندهان ومسئولین پایگاهها

جلسه با فرماندهان ومسئولین پایگاهها با بسیج جامعه زنان

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/25
نظارت از قرآن وعترت حوزه و پایگاهها
نظارت از قرآن وعترت حوزه و پایگاهها

نظارت بسیج جامعه زنان از قرآن وعترت حوزه و پایگاهها

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/25
نظارت ازصالحین حوزه و پایگاهها
نظارت ازصالحین حوزه و پایگاهها

نظارت از صالحین حوزه وپایگاههای تابعه توسط بسیج جامعه زنان

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/25
نظارت بسیج جامعه زنان از پایگاهها
نظارت بسیج جامعه زنان از پایگاهها

نظارت بسیج جامعه زنان از عملکرد شش ماهه پایگاههای تابعه

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/25
مسابقه علمی پرواز تخم مرغ ها
مسابقه علمی پرواز تخم مرغ ها

مسابقه علمی پرواز تخم مرغ ها

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/20
جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای
جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای

جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای حوزه ۳۴۴ پانزده خرداد

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/07/20
ولادت باب‌الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام
ولادت باب‌الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام

ای آفتاب حسن به زیبائیت سلام وی آسمان فضل به دانائیت سلام درصبر شاخصی به شکیبائیت سلام تنها تو کاظمی که به تنهائیت سلام ولادت باب‌الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام بر شیعیان مبارک باد

پایگاه مقاومت بسیج آل یاسین (ع) 1396/06/19
نظارت مالی حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد
نظارت مالی حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد

نظارت برنامه ریزی وامور مالی حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/06/18
جلسه فرمانده واعضاء شورا حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد
جلسه فرمانده واعضاء شورا حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد

جلسه فرمانده واعضاء شورا حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/06/18
جلسه توجیهی نیروی انسانی
جلسه توجیهی نیروی انسانی

جلسه توجیهی نیروی انسانی

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/06/17
کارگاه مهارتهای زندگی
کارگاه مهارتهای زندگی

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در پارک جانباز

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/06/17

1 2 3 4... 42