رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

آموزش امداد و نجات
آموزش امداد و نجات

آموزش واکنش سریع و امدادونجات

پایگاه مقاومت بسیج آل یاسین (ع) 1396/05/28
کارگروه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در هفته بسیج
کارگروه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در هفته بسیج

برگزاری کارگروه تخصصی با موضوع هم اندیشی فصلی نیم روزه سرگروه های هسته های امر به معروف و نهی از منکر حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج

حوزه 344 پانزده خرداد 1394/09/02