رای به سایت :
109
محبوب
حوزه 343 امام علی (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 27 دي 1396 -
نشست صمیمی فرمانده حوزه۳۴۳ و شورایاری شکوفه شمالی
بسیج و شورایاری محلات

نشست صمیمی فرمانده حوزه۳۴۳ و شورایاری شکوفه شمالی

حضور اعضای محترم شورایاری شکوفه شمالی در دفتر فرماندهی حوزه ۳۴۳ امام علی(ع)
calendar
تاریخ : 1396/09/25 - 04:27
1
محبوب  
رای به خبر :