رای به سایت :
114
محبوب
حوزه 343 امام علی (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 مهر 1397 -
هیچ رقیبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند
روزنامه‌ی تودی‌زمان:

هیچ رقیبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند

روزنامه‌ی تودی‌زمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را جزو بانفوذترین‌ها نام برد.
calendar
تاریخ : 1393/11/14 - 19:11
source
منبع : خبرگزاری فارس
3
محبوب  
رای به خبر :

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ی  ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺗﺮﻛﻴﻪ‌ایِ « ﺗﻮﺩی‌ﺯﻣﺎﻥ» ﻃی ﻳﺎﺩﺩاﺷﺘﻲ ﻧﻮﺷﺖ :«اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ اﺯ ﺑﺎﻧﻔﻮﺫ ﺗﺮﻳﻦ‌ﻫﺎ ﺭا ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﻢ، ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاﺭاﻥ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻥ و ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ اﻭﻝ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ و ﻫﻴﭻ ﺭﻗﻴﺒﻲ آن‌ها ﺭا ﺗﻬﺪﻳﺪ نمی‌کند. اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ اﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻇﻬﻮﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﻣﻮاﺯاﺕ ﺑﺎ اﻓﻮﻝ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ. اﻳﺮاﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻣﻬمی ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎمی بحران‌های منطقه‌ای ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻭاﺭﺩ ﻋﻤﻞ می‌شود. اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪهی ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ جبهه‌های مختلفی ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ، ﻋﺮاﻕ و ﻟﺒﻨﺎﻥ شده‌است. اﻭﺿﺎﻉ ﺳﻴﺎسی ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺮﻡ و ﺳﺨﺖ اﻳﺮاﻥ ﺷﺪﻩ و اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ را ﺗﺑﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ اصلی و ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ کرده‌است.»

اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻙ همچنین ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :«ﺩﺭﻙ اﻳﺮاﻥ اﺯ ﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ بیش‌تر اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ و ﺣﺮﻛﺖ بی‌باکانه‌ی اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ جبهه‌های ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ و ﻓﻠﺴﻂﻴﻦ ﺷﺪه‌است.»

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 5522


مطالب مرتبط