رای به سایت :
114
محبوب
حوزه 343 امام علی (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 مهر 1397 -

دیدار صمیمی از حجت الاسلام حسنی
دیدار صمیمی از حجت الاسلام حسنی

طرح تقدیر و تکریم از روحانیت و ائمه جماعت مساجد منطقه۱۹ به همت رابط عقیدتی و نظارت حوزه ۳۴۳ امام علی(ع).

حوزه 343 امام علی (ع) 1396/10/20
جلسه شورای حوزه 343امام علی (ع) برگزار شد
جلسه شورای حوزه 343امام علی (ع) برگزار شد

حجت الاسلام حسنی:معاد عاملی بازدارنده / فرقانی نژاد: تغییراتی اساسی در شورای حوزه قابل پیش بینی است/ رضوانی پور : عدم فعالیت پایگاهها در سایت قسم بواسطه مشکل فاوا، بهانه است/ فاوا شرط کافی است اما لازم نیست

حوزه 343 امام علی (ع) 1395/06/13