تاریخ : دوشنبه 18 دي 22:08
کد خبر : 636794
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

برگزاری قرارگاه شهید واضحی فرد حوزه با پایگاه ها

برگزاری قرارگاه شهید واضحی فرد حوزه با پایگاه ها

قرارگاه شهید واضحی فرد حوزه با پایگاه های تابعه برگزار گردید

به گزارش قسم از حوزه 342 فاطمه معصومه (س)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ، روز دوشنبه 18 دی ماه در حوزه 342 قرارگاه شهید واضحی فرد حوزه با پایگاه های تابعه برگزار گردید.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ