تاریخ : شنبه 27 خرداد 14:36
کد خبر : 474349
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

ضیافت نور

ماه بندگی

ضیافت نور

به همت حوزه ی 342 حضرت فاطمه معصومه(س) ضیافت افطاری ویژه فرماندهان محترم پایگاه ها و اعضای شورای حوزه برگزار خواهد شد

به گزارش قسم از حوزه 342 فاطمه معصومه (س)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،به همت حوزه ی 342 حضرت فاطمه معصومه(س) ضیافت افطاری ویژه فرماندهان محترم پایگاه ها و اعضای شورای حوزه برگزار خواهد شد.
این مراسم روز دوشنبه 29خردادماه همراه با سخنرانی سرکار خانم ملک زاده استادیار محترم ناحیه ابوذرهمراه خواهدبود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ