رای به سایت :
322
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 27 دي 1396 -
برگزاری جلسه فرماندهی با فرماندهان پایگاهها
برگزاری جلسه فرماندهی با فرماندهان پایگاهها

جلسه فرماندهی با حضور فرماندهان پایگاههای تابعه برگزار گردید
calendar
تاریخ : 1396/10/18 - 22:15
0
محبوب  
رای به خبر :