رای به سایت :
322
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 27 دي 1396 -
نظارت ستادی حوزه از پایگاهها
نظارت ستادی حوزه از پایگاهها

روز یکشنبه از پایگاههای تابعه حوزه 342 با حضور فرمانده محترم حوزه نظارت ستادی به عمل آمد
calendar
تاریخ : 1396/10/18 - 22:04
0
محبوب  
رای به خبر :