رای به سایت :
321
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
سه شنبه 26 دي 1396 -
نظارت ستادی حوزه از پایگاهها
نظارت ستادی حوزه از پایگاهها

روز یکشنبه از پایگاههای تابعه حوزه 342 با حضور فرمانده محترم حوزه نظارت ستادی به عمل آمد
calendar
تاریخ : 1396/10/18 - 22:04
0
محبوب  
رای به خبر :