رای به سایت :
291
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
سه شنبه 21 آذر 1396 -

فتح قله توچال توسط خواهران بسیجی سپاه حضرت محمد (ص)
فتح قله توچال توسط خواهران بسیجی سپاه حضرت محمد (ص)
    تاریخ› یکشنبه 11 مرداد 1394 - 16:30

خواهران بسیجی حوزه 342 حضرت فاطمه معصومه در کوهپیمایی بزرگ شرکت کردند

RSS