رای به سایت :
291
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
سه شنبه 21 آذر 1396 -

جلسه  مسئولین برنامه ریزی ومالی
جلسه مسئولین برنامه ریزی ومالی
    تاریخ› سه شنبه 16 دي 1393 - 19:07

یکی از راز های پیشرفت وموفقیت انسان ها و سازمان ها ونهادهای موفق داشتن برنامه صحیح و علمی و کاربردی است.مقام معظم رهبری مدظله العالی

RSS