رای به سایت :
259
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
جمعه 28 مهر 1396 -

برگزاری جلسه علمی در معاونت ناحیه ابوذر
برگزاری جلسه علمی در معاونت ناحیه ابوذر

جلسه علمی در معاونت ناحیه ابوذر برگزار شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/26
برگزاری جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر
برگزاری جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه 342 برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/26
برگزاری مشاوره فردی در پایگاه والفجر دو
برگزاری مشاوره فردی در پایگاه والفجر دو

مشاوره فردی با حضور دکتر غفاری در پایگاه والفجر دو برگزار شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/26
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه امام علی(ع)
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه امام علی(ع)

قرارگاه واضحی فرد پایگاه امام علی(ع) روز یکشنبه برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/24
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه فتح المبین
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه فتح المبین

قرارگاه واضحی فرد پایگاه فتح المبین روز یکشنبه برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/24
برگزاری جلسه کمیته اجرایی برنامه همسفر تا بهشت
برگزاری جلسه کمیته اجرایی برنامه همسفر تا بهشت

جلسه کمیته اجرایی برنامه همسفر تا بهشت در پایگاه والفجر2 برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/23
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه والفجر2
برگزاری قرارگاه واضحی فرد پایگاه والفجر2

قرارگاه واضحی فرد پایگاه والفجر2 با حضور فرمانده حوزه برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/23
برگزاری جلسه مسئولین بازرسی پایگاهها
برگزاری جلسه مسئولین بازرسی پایگاهها

جلسه مسئولین بازرسی پایگاهها برگزار شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/23
برگزاری جلسه مسئولین فرهنگی پایگاهها
برگزاری جلسه مسئولین فرهنگی پایگاهها

جلسه مسئولین فرهنگی پایگاهها روز پنجشنبه برگزار شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/23
برگزاری هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام
برگزاری هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام

هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی(گام های انقلابی) در جوار مزار شهدای گمنام بوستان امام خمینی(ره) برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/13
برگزاری هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام
برگزاری هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام

هفتمین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام بوستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/13
برگزاری جلسه فرماندهان
برگزاری جلسه فرماندهان

جلسه فرماندهان پایگاه ها در حوزه 342 برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/07/12

1 2 3 4... 16