رای به سایت :
228
محبوب
حوزه 342 فاطمه معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
جمعه 27 مرداد 1396 -

نهضت روشنگری -نشست بصیرتی در جوار مزار شهدای گمنام
نهضت روشنگری -نشست بصیرتی در جوار مزار شهدای گمنام

دومین نهضت روشنگری -نشست بصیرتی در جوار مزار شهدای گمنام بوستان امام خمینی (ره) برگزار می گردد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/25
برگزاری اولین کارگاه مهارتی تربیت مربی با موضوع پرواز تخم مرغ
برگزاری اولین کارگاه مهارتی تربیت مربی با موضوع پرواز تخم مرغ

اولین کارگاه مهارتی تربیت مربی با موضوع پرواز تخم مرغ برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/25
برگزاری سومین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام
برگزاری سومین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام

سومین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار شهدای گمنام بوستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/25
برگزاری سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر
برگزاری سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر

سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر در حوزه برگزار شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/25
چراغ خانه
چراغ خانه

اولین کارگاه چراغ خانه(مادرانه) برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/23
برگزاری سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر
برگزاری سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر

سومین کارگاه راهی به سوی زندگی بهتر برگزار خواهد شد.

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/22
برگزاری کارگاه چراغ خانه
برگزاری کارگاه چراغ خانه

اولین کارگاه چراغ خانه(مادرانه) برگزار خواهد شد

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/22
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام

دومین کارگاه مهارتهای زندگی در جوار مزار شهدای گمنام بوستان امام خمینی (ره)برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/20
آموزش احیای قلبی و ریوی(cpr)
آموزش احیای قلبی و ریوی(cpr)

آموزش کمکهای اولیه ویژه ارکان گردان امداد ونجات ناحیه ابوذر با موضوع احیای قلبی و ریوی برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/20
دومین جلسه آموزشی کمکهای اولیه ویژه ارکان گردان امداد و نجات
دومین جلسه آموزشی کمکهای اولیه ویژه ارکان گردان امداد و نجات

دومین جلسه آموزشی کمکهای اولیه ارکان گردان امداد ونجات ناحیه ابوذر برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/20
 دوره آموزشی کمکهای اولیه گردان امداد و نجات
دوره آموزشی کمکهای اولیه گردان امداد و نجات

نخستین جلسه دوره آموزشی کمکهای اولیه گردان امداد و نجات ناحیه ابوذر برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/20
برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه
برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه

دوره آموزشی کمکهای اولیه ویژه ارکان گردان امداد و نجات ناحیه ابوذر برگزار گردید

حوزه 342 فاطمه معصومه (س) 1396/05/20

1 2 3 4... 10