رای به سایت :
163
محبوب
حوزه 341 امام زین العابدین (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
جمعه 23 آذر 1397 -

جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرماندهان ناجا دیدار کرد
جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرماندهان ناجا دیدار کرد

در طی نشستی صمیمی جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) امروز صبح با فرماندهان ناجا دیدار کرد.

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1397/07/19
نشست صمیمی مسئول اطلاعات حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با جانشین فرماندهی کلانتری خانی آباد
نشست صمیمی مسئول اطلاعات حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با جانشین فرماندهی کلانتری خانی آباد

مسئول اطلاعات حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با جانشین فرماندهی کلانتری خانی آباد در تاریخ 96/07/20 در طی نشستی صمیمانه ، دیدار و گفتگو کرد

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1396/07/21
جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرمانده پایگاه پنجم پلیس اطلاعات و امنیت دیدار کرد
جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرمانده پایگاه پنجم پلیس اطلاعات و امنیت دیدار کرد

جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) امروز صبح با فرمانده پایگاه پنجم پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ دیدار کرد.

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1396/07/19
جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرمانده کلانتری 152 خانی آباد دیدار کرد
جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) با فرمانده کلانتری 152 خانی آباد دیدار کرد

جانشین فرماندهی حوزه 341 امام زین العابدین(ع) امروز صبح با فرمانده کلانتری 152 خانی آباد دیدار کرد.

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1396/07/19