رای به سایت :
165
محبوب
حوزه 341 امام زین العابدین (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

تلاش جهادی بسیجیان پایگاه بقیه الله با حمایت فرمانده محترم ناحیه ابوذر
تلاش جهادی بسیجیان پایگاه بقیه الله با حمایت فرمانده محترم ناحیه ابوذر

تلاش جهادی بسیجیان پایگاه بقیه الله با حمایت فرمانده ناحیه ابوذر

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1397/07/27
بازدید فرمانده ناحیه ابوذر از پایگاه بسیج بقیه الله
بازدید فرمانده ناحیه ابوذر از پایگاه بسیج بقیه الله

فرمانده ناحیه ابوذر و جانشین فرمانده حوزه341 امام زین العابدین(ع) از پایگاه بسیج بقیه الله بازدید کردند.

حوزه 341 امام زین العابدین (ع) 1397/07/19

1 2 3 4... 9