رای به سایت :
879
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -
چرا امام بگوییم؟
چرا امام بگوییم؟

می پرسند چرا امام میگویید؟چرا افرادی چون مرحوم هاشمی تاکید بر واژه رهبر داشتند؟پاسخ به این سووال را فهرست وار اینگونه میتوان بیان کرد.
calendar
تاریخ : 1396/12/05 - 13:09
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،واژه امام یک مفوم پارادایمی است و صرفا در پارادایم ( زیستار ) تفکر ولایی معنا می یابد .

 در حالیکه واژه رهبر متعلق به پارادایمهای سکولار بوده و از نظر کارکردی نقطه مقابل واژه امام می باشد .
 
 امام برخاسته از متن مردم و همواره پیشران و همراه و زبان مطالبه گر مردم می باشد . 
 در حالیکه رهبر اگرچه میتواند برخاسته از متن مردم باشد لاکن زیستگاه و حوزه بازیگری ان در متن قدرت ( حکومت ) و ساختارهای مرتبط با ان می باشد.
 
 امام هادی و نشانگر جهت عزیمت جامعه به سمت نقاط کمال فردی و جمعی  است که از جانب حضرت حق مشخص و تعیین شده است .  
 درحالیکه رهبر و یا هیات رهبری بر اساس نوع دریافت و سلیقه خود نقاط عزیمت جامعه را روشن و حرکت جامعه را به ان سمت سازماندهی می نماید .
 
 جهت گیری امام  مبتنی بر رویکردهای تکلیف گرایانه بوده و نسبتی با عملگرایی ندارد و در عین حال نقش مردم در همراهی با جهت گیریهای امام تعیین کننده می باشد . 
 
در حالیکه عملگرایی و نسبی گرایی از جمله الزامات رهبران سیاسی بوده و نقش و ارای مردم قابل مهندسی و مقطعی و در صورت لزوم میتواند نادیده گرفته شود .
 
تصمیمات امام مبتنی بر دو رکن مشروعیت و مقبولیت می باشد  و از این منظر ضمن رعایت حدودالله در تصمیمات  موضوع مشارکت و مسوولیت پذیری جامعه در فرجام تصمیمات بخش تفکیک ناپذیر از تصمیمات وی می باشد . به همین خاطر رعایت شفافیت در اقدامات و مطلع ساختن صاحبان اصلی حاکمیت یعنی مردم یک اصل زیر بنایی در برسازی امام  است .
 
در حالیکه  فرایند تصمیم گیری رهبران با کمترین شفافیت همراه بوده و با توجه به تمایل انها به بقای در قدرت سعی می نمایند تا ظرفیت های ملی را به  انحاء گوناگون به موقعیت خود گره زده  و وابسته نمایند تا درصورت بروز هرنوع فشار اجتماعی حذف انها از قدرت مترادف با فروپاشی حاکمیت تلقی گردد . 
 
در تصمیمات امام  ضمن رعایت مصالح ملت و امت اسلامی در عین حال نسبتی با محافظه کار نداشته و  همواره توام با  نقاط روشن  از اینده بوده و به عبارتی  موضوعی بنام حیرت و عدم قطعیت نسبت به اینده وجود ندارد . 
 
 درحالیکه فرایند تصمیمات رهبران توام با محافظه کاری نسبت به موقعیتهای گذشته و حال گروهها و جریانات مرتبط با قدرت بوده و ویژگی کلی این تصمیمات عدم اطمینان و قطعیت نسبت به اینده است . 
 
خلاصه انکه مفهوم ازادی در شکل مشارکت حداکثری و مستمر مردم در اداره جامعه صرفا و صرفا از رهگذر اقامه قسط و عدل قابل تحقق خواهد بود که این مهم نیز وابسته به کارویژه اصلی  از نقش و حضور امام  در جامعه می باشد . 
 
 در حالیکه بقای حکومت و تداوم ان کارویژه اصلی رهبران می باشد و ازادی در ذیل این هدف و مشروط به حضور رهبران در قدرت قابل پذیرش و رعایت خواهد بود زیرا ازادی که منجر به افزایش مطالبات عمومی گردد کار را برای حاکمان و وابستگان انان نیز دشوار و خطرناک ساخته و بنابر این قابل قبول نخواهد بود .
 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 12787


tags
   خبر قسم        خبر قسم        سایر محتوا قسم        ناحیه مقاومت بسیج ابوذر        منطقه 19        محله خانی آباد شمالی        اقا        رهبری                                    

مطالب مرتبط