رای به سایت :
836
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
سبد کالا

امروز جمعی از بسیجیان پایگاه والفجر2 به همراه خیرین محترم در مناطق محروم حضور پیدا کرده و با اهداء سبد کالا ، دل چندین خانواده را شاد کردند.
calendar
تاریخ : 1395/04/09 - 21:25
2
محبوب  
رای به خبر :